GENERALFORSAMLING i Sandager Golfklub
Søndag den 18. marts kl. 14.00
i klublokalet Orebovej 37, 4293 Dianalund
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til dagsordenen skal være formanden i hænde senest
8 dage før generalforsamlingen (mail: info@sandagergolfklub.dk)
P.b.v. Formand Birgitte Raaschou