Kære medlemmer

På begæring af bestyrelsen, indkaldes i til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 1. oktober kl. 18.30 i klublokalet.

Eneste punkt på dagsorden: Foreningens opløsning pr. 31.december 2019

Det er på baggrund af, at Preben og Ane Marie har meddelt bestyrelsen, at de på grund af alders- og helbredsmæssige, samt ikke mindst økonomiske årsager ikke længere kan passe og vedligeholde banen efter 31.12.19. 

Hilsen Bestyrelsen

Birgitte Raaschou