Turneringsbetingelserne.

Angiver de detaljerede regler for den enkelte turnering og fastsættes af turneringsledelsen.

Betingelserne offentliggøres på GolfBox senest 1 uge før turneringen.

Handicap- og medlemsbegrænsning.

Turneringerne inddeles i rækkerne A, B, C. Inddelingen fastsættes af turneringsudvalget / turneringsledelsen. Ved begrænset tilmelding kan antal rækker reguleres. I de fleste turneringer er et handicap på 54 det højeste for deltagelse.

Begrænsninger eller udvidelser vil fremgå af turneringsbetingelserne.

Spillere med fleksible medlemskaber kan ikke deltage i turneringerne. Ved Klubmesterskab, skal spilleren have hjemmeklub i Sandager GK for at kunne deltage.

Antal deltagere.

Der kan i turneringer med samlet start maximalt deltage 36 spillere pr. start, inklusive

sponsors gæster. Der vil ved flere end 36 deltager opdeles i rækker for starttid. Ved visse spilformer kan der tillades flere deltagere end 36.

Tilmelding.

Tilmelding foretages online på GolfBox.

Sidste tilmelding fremgår af Golfbox og kan ved enkelt turneringer ses ved opslag i klubben.

Hvorefter tilmelding er bindende.

Afbud og efteranmeldelse.

Gyldigt afbud skal tilgå turneringsledelsen hurtigst muligt af hensyn til holdinddeling og deltagere på venteliste. Turneringsledelsen afgør, om efteranmeldelse kan accepteres (i tilfælde af god plads eller afbud).

Turneringsfee.

Er normalt kr. 25,-. Aktuel pris for hver enkelt turnering vil fremgå af turnerings betingelser.

Der betales turneringsfee ved afhentning af turnerings-scorekortet.

Startliste.

Offentliggøres på GolfBox, senest kl. 20.00, dagen før turneringen. Listen vil indeholde starttidspunkt og start tee. Deltagerne er selv forpligtet til at holde sig underrettet om starttidspunkt.

Scorekort.

Skal være afhentet senest 15 minutter før starttidspunktet. Kortet afleveres umiddelbart efter turneringen til turneringsledelsen – kontrolleret, ammentalt og underskrevet af spiller og markør.

Spilleregler.

Der spilles efter de af Royal & Ancient fastsatte golfregler og lokalregler for Sandager GK.

Starttidspunkt.

Ved gunstart kan er der være briefing 15 min. før start og man skal være ved start-tee-stedet 5 minutter før starttidspunktet.

Fremmøde inden for 5 minutter efter starttidspunktet indebærer tab af første hul i hulspilsturneringer og 2 strafslag i slagspilsturneringer (inkl. Stableford).

Senere fremmøde medfører diskvalifikation (regel 6.3 og 1.3).

Løbende hulspil: Den spiller, der ikke møder til det aftalte tidspunkt, taber matchen.

Turneringsafslutning.

Turneringen er først færdig, når præmieoverrækkelsen er foretaget. *** Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes normalt.

Er man ikke til stede, går præmien til den næst placerede spiller. Præmieoverrækkelsen sker snarest muligt efter afvikling af de enkelte rækker.

*** : For 60+ vil der være præmieoverrækkelse første uge i måneden.

Afgørelse ved lige resultat.

Hulspil: Turneringen fortsætter ud over 18. hul indtil en af spillerne har vundet et hul.

Løbende hulspil: Hvis spillere står lige i puljen, afgøres placeringen af indbyrdes kampe.

Er det stadig lige, tæller flest vundne kampe, derefter bedste vundne kampe og til sidst bedste tabte kampe. Ved lige resultat i 1/8 dels finalerne og fremefter fortsætter spillet videre fra 1. hul til en afgørelse er fundet.

Slagspil/Stableford: Vinderen har bedste score på banens sidste 9-6-3 eller sidste hul.

Giver dette stadig ingen vinder, foretages lodtrækning.

Annullering af en turnering / række.

Hvis turneringsledelsen finder det nødvendigt, hvis der er færre end 15 spillere er tilmeldt. Hvis der er færre end 6 deltagere tilmeldt i en række annulleres denne (ingen præmier)!

Spilletid.

Turneringsudvalget kan fastsætte en maksimal spilletid, der så vil være angivet på startlisten.

Order of Merits.

Er tællende i tirsdags turneringen og Abacus KlubCup tæller med, der gives point til de første 10 placeret og fordelingsnøglen er. 1=15, 2=14, 3=13, 4=12,5, 5=12, 6=10, 7=8, 8=6, 9=5, 10=4,5.

Turneringsledelsen har det fulde ansvar for turneringens afvikling!

Forbehold for trykfejl og rettelser.