Lokale baneregler.

Banemarkeringer:

1. Hvide pæle…………………………………………..Out of bounds
2. Gule pæle……………………………………………..Vandhazard
3. Røde pæle……………………………………………Parallel vandhazard
4. Blå pæle……………………………………………….Areal under reparation
5. Blå pæle med sort top……………………Areal under reparation med spilleforbud

LOKALE REGLER:
1.    Alle afstandsmarkeringer er til midt green.
2.    Alle gule, røde og hvide pæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.
3.    Hvor der er hvide pæle i forbindelse med hegn, er der lempelse efter Regel 24-2b.
4.    Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.
5.    STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF DISSE LOKALE REGLER: Hulspil: tab af hul, slagspil: 2 straffeslag.
6.    For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed m.v.) er dette et brud på Regel 14-3 godkendt af DGU jan. 2016
7.    Midlertidig lokal regel. En bold, som kommer til at hvile i eller på et luftningshul through the green, må løftes uden straf, renses og droppes så nær ved det sted, hvor den lå, som den lå, som muligt, men ikke nærmere hullet. Når bolden droppes, skal den først ramme en del af banen through the green. På greenen må en bold, der kommer til hvile i eller på et luftningshul, placeres på det nærmeste sted, der ikke er nærmere hullet og ikke har genen.
8.    Det tilladt at spille med oplæg på fairway. Bolden placeres indenfor et scorekorts længde, ikke tættere på hullet uden straf.