Så gælder det sæsonen 2019 for vores 60+ klub, der som navnet siger, er en klub for medlemmer på 60 år og derover.

Vi spiller 9 huller hver torsdag fra april til oktober. Første spilledag i år er torsdag d. 4. april, hvor der er gunstart kl. 9.30!! Mød op i god tid, så du er klar til at slå ud fra teestedet kl. 9.30!

Tilmelding til torsdagsmatcherne sker via golfbox senest kl. 16 dagen før!!

På selve spilledagen betales 20 kr. i startgebyr til matchlederne, der udleverer fortrykt scorekort med dit HCP., antal ekstraslag og dit ”starthul”.
De første10 kr. af startgebyret går til præmier ved månedsafslutningerne, hvor vi hygger os med ”frokost” (håndmadder), kaffe/kage og præmieuddeling til månedens vindere.
De sidste 10 kr. går som betaling/tilskud til en afslutningstur for hver halvsæson (slut-juni og slut-september.) Turene går til en anden sjællandsk golfklub, hvor vi spiller en match med efterfølgende frokost og præmieuddeling.
Sidste torsdag i september holder vi årsafslutning med ”alternativ” match og efterfølgende frokost. Der afsluttes med præmieuddeling for månedens og årets resultater. Desuden er der en afgørelse på årets løbende ”kønskamp”.

Vi spiller igen i år i en dame- og en herrerække. Dette gælder dog kun med hensyn til præmierækkerne. Vi går ud som mixede hold, hvor holdindelingen laves af computeren, så alle hold har – næsten – ens handicap.
Vi skifter fra måned til måned mellem at spille for-9 og bag-9, så vi får slået ud fra alle teestederne.

For 60+ erne er det sociale samvær i højsædet. Vi mødes gerne på 19. teested efter match-erne!! Over en øl eller vand. Her foregår der snak i en venlig og munter tone – gerne med lidt skoser om dagens match!
Alle – uanset handicap – er hjerteligt velkomne, og vi håber at se rigtig mange af klubbens 60+ medlemmer – også i 2019.

Har du spørgsmål omkring seniorklubben 60+, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Vel mødt til sæsonen 2019

Mange hilsner

60+ – udvalget

Inger-Lise Andersen, Hans Sether,  Oluf Sørensen og Poul Odgaard (fmd).

Kontakt: Poul Odgaard, mob.: 29881577 mail: senior@sandagergolf.dk